Hoe kan mijn supermarkt een degelijkse levensstandaard waarborgen bij kleine boeren in het globale zuiden?

April 23, 2024
Philippe Weiler
Fairtrade Belgium

Elke Superlijst-partner vertelt hoe supermarkten kunnen bijdragen aan een eerlijker voedselsysteem. Philippe Weiler van Fairtrade Belgium vertelt over de rol van supermarkten ten aanzien van de levensstandaard van kleine boeren in het Zuiden.

(Vertaald met DeepL)

Terechte woede

Dit jaar gingen boeren in België en elders in Europa massaal de straat op om te demonstreren en hun woede te uiten.

Het is een terechte woede over een landbouwsysteem dat hen niet genoeg toegang geeft tot een fatsoenlijk inkomen. Een systeem dat hen dwingt om steeds meer te produceren tegen prijzen die niet eens hun productiekosten dekken.

Ditzelfde patroon herhaalt zich in alle uithoeken van de wereld: in Afrika, Latijns-Amerika en Azië worstelen cacao-, koffie- en bananenproducenten ook om in hun behoeften te voorzien vanwege de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen.

Recht op degelijk inkomen

En wie heeft de sleutel in handen om dit te veranderen? De supermarkten. Alleen al door deze producten te verkopen, hebben ze een enorme macht. Ze hebben de mogelijkheid om eerlijke handelspraktijken in te voeren, waardoor producenten een eerlijk loon krijgen. Ze hebben ook de macht om de hele voedselketen te beïnvloeden door respect te eisen voor de fundamentele rechten van producenten, in het bijzonder het recht op een degelijk inkomen.

Daarom steunt Fairtrade België het initiatief Superlijst Sociaal, dat kijkt naar de inspanningen van supermarkten om kleinschalige producenten te ondersteunen. Deze omvatten inspanningen om de veerkracht en welvaart van producenten te versterken, hun onderhandelingspositie te versterken en ervoor te zorgen dat producenten toegang hebben tot een leefbaar loon.

Door middel van Superlijst laten we supermarkten zien welke best practices ze op al deze gebieden kunnen overnemen en waar ze een tandje bij moeten steken. Op deze manier wil de Superlijst Sociaal ertoe bijdragen dat de sociale duurzaamheid van supermarkten niet beperkt blijft tot ad-hoc beslissingen, maar op alle niveaus wordt geïntegreerd. Een doelstelling die Fairtrade deelt.

Superlijst Sociaal België 2024 wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Rikolto, DGD (de Belgische Ontwikkelingssamenwerking), de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij), De Nationale Loterij, Oxfam België en Fairtrade Belgium.

L’étude « Super-Liste Sociale Belgique 2024 » est rendue possible grâce au soutien financier de Rikolto, DGD (Coopération belge au Développement et Aide humanitaire), le Gouvernement flamand (Agence de l’Agriculture et de la Pêche), la Loterie Nationale, Oxfam Belgique et Fairtrade Belgium.