Hoe kan mijn supermarkt mij helpen om voeding te kopen met minder impact op het milieu?

November 11, 2022
Gwendolyn Maertens
Test Aankoop

Elke maand vertelt een Superlijst-partner hoe supermarkten ons kunnen helpen om klimaat- en milieuvriendelijker te eten. Vandaag laten we Gwendolyn Maertens en Laura Clays van Test Aankoop aan het woord. Zij leggen uit waarom Test Aankoop Superlijst steunt.

Ons eten en drinken is verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van onze totale persoonlijke milieu-impact. Het maakt een verschil uit als we minder vlees eten en minder voeding weggooien. Door de juiste voedingskeuzes te maken, kunnen we dus onze individuele impact op de planeet verkleinen. Niet alleen de consument, maar iedere schakel in de voedselketen, van producent tot consument, heeft een verantwoordelijkheid te nemen.

Gedragskloof

Steeds meer consumenten zijn overtuigd om voeding te kopen die een lagere milieu-impact heeft, maar toch blijkt dat het nog te weinig gedaan wordt. Hoe komt dit?

In een bevraging die Test Aankoop uitvoerde in 2020 gaven de respondenten verschillende redenen zoals de prijs, een gebrek aan kennis of een gebrek aan duidelijke labelling. Voedingsaankopen gebeuren voor het grootste deel in supermarkten, de rol die een supermarkt speelt in het aankoopgedrag van de consument is daarom groot.

Duurzame alternatieven voor ieder voedingsmiddel aanbieden, gericht kiezen voor een duurzaam assortiment op de winkelschappen, ambitieuze doelstellingen tegen ontbossing, voedselverspilling zo veel mogelijk reduceren, transparant communiceren, monitoren en rapporteren… het zijn enkele voorbeelden van wat de supermarkten kunnen doen om de consument te helpen in hun keuzes.

Consument wil actie

In september voerden we opnieuw een bevraging uit bij meer dan 1000 Belgische consumenten om te weten hoe die denkt dat de supermarkten en de overheid kunnen helpen bij het maken van een milieuvriendelijke voedselkeuze.

Volgens bijna alle respondenten moeten de supermarkten initiatieven nemen tegen voedselverspilling en meer dan de helft vinden dat duurzame voeding moet gepromoot worden, ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de supermarkten kleinere porties bewerkt vlees moeten aanbieden en informatie moeten verschaffen over milieu-impact van de voedingsmiddelen.

De overheid daarentegen moet volgens diezelfde groep respondenten, doelstellingen opleggen aan de supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan en subsidies voorzien om milieuvriendelijke voeding betaalbaar te maken. Iets minder dan de helft vindt terug dat er vanuit de overheid een verplichting moet komen om een duurzaamheidsscore op een voedingsmiddel te plaatsen.

Op de vraag wie de grootste verantwoordelijkheid draagt in het maken van de juiste voedingskeuze, komt de verwerkende voedingsindustrie op de eerste plaats, gevolgd door de overheden (nationaal, regionaal en Europees) en op de derde plaats de supermarkten. De consument zelf en de boeren krijgen de laagste verantwoordelijkheid.

Zorgen voor milieu, zorgen voor consument

Met Superlijst gaan we na, in welke mate de supermarkten de consument al helpen bij het maken van een voedselkeuze met de minste milieu-impact.

We zijn dan ook tevreden dat wij als consumentenorganisatie dit project mee kunnen ondersteunen om zo bij te dragen aan een betere planeet en de duurzame keuze voor de consument iets gemakkelijker te maken. Zorgen voor de belangen van de consument, daar doet Test Aankoop het voor.

Superlijst Sociaal België 2024 wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Rikolto, DGD (de Belgische Ontwikkelingssamenwerking), de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij), De Nationale Loterij, Oxfam België en Fairtrade Belgium.

L’étude « Super-Liste Sociale Belgique 2024 » est rendue possible grâce au soutien financier de Rikolto, DGD (Coopération belge au Développement et Aide humanitaire), le Gouvernement flamand (Agence de l’Agriculture et de la Pêche), la Loterie Nationale, Oxfam Belgique et Fairtrade Belgium.