Hoe kan mijn supermarkt (zelf) milieuvriendelijkere keuzes maken?

October 18, 2022
Corentin Roland
Canopea

Elke maand vertelt een Superlijst-partner hoe supermarkten ons kunnen helpen om klimaat- en milieuvriendelijker te eten. Deze maand laten we Corentin Roland van Canopea (zeg maar de Waalse Bond Beter Leefmilieu) aan het woord over hoe de supermarkt (zelf) milieuvriendelijkere keuzes kan maken.

Zelfs als de informatie transparant en duidelijk herkenbaar zou zijn, zouden supermarkten nog steeds producten moeten aanbieden die afkomstig zijn van duurzame en milieuvriendelijke landbouw.

Supermarkten hebben zeer strenge specificaties voor hun producenten, streng in termen van kwantiteit en visuele kwaliteit. De producenten moeten zorgen voor een constant en voldoende aanbod, maar ook voor visueel mooie producten. Maar hoe zit het met de kwaliteit in termen van gezondheid van mens en milieu?

Hoe kunnen supermarkten ervoor zorgen dat de aangeboden producten levensvriendelijk zijn?

Van Ecoscore...

Een mogelijkheid is het gebruik van milieuscores, zoals de "Ecoscore" die momenteel door sommige retailers in België wordt gepromoot. Ten eerste informeert de Ecoscore de consument op een zeer duidelijke manier over het effect van het product op het milieu, maar ze informeert ook de producenten over hun eigen effecten, wat hen alleen maar kan aanzetten tot verbetering.

Aangezien de Ecoscore door de agro-industrie is gecreëerd, is het moeilijk om er volledig op te vertrouwen, maar wij kunnen instemmen met de wil tot meer transparantie en informatie over milieueffecten.

Echter, in de Ecoscore zal een lokaal geproduceerde biologische appel ongeveer dezelfde score hebben als een appel die aan de andere kant van de wereld in intensieve landbouw wordt geproduceerd. Dit roept natuurlijk vragen op. Wat zijn de criteria van de Ecoscore en welk gewicht wordt aan elk van die criteria toegekend?  

...tot Planet Score

In Frankrijk bestaat een ander soort score, de "Planet score", die veel meer rekening houdt met het gebruik van pesticiden of de impact op ontbossing bijvoorbeeld. Deze score biedt drie schalen van milieu-indicatoren: pesticidengebruik, effecten op de biodiversiteit en broeikasgasemissies. Het voegt ook een logo toe dat informeert over de naleving van het dierenwelzijn, indien van toepassing.

Deze scores zouden kunnen worden gebruikt in de specificaties van supermarkten om hun aanbod te beperken tot producten met de beste resultaten. Voor producenten zou de toegang tot de markt dan afhankelijk zijn van hun milieu-efficiëntie. Dit vergt meer samenwerking tussen supermarktketens en producenten. Dit zou een ingrijpende verandering in onze productie teweegbrengen en tegelijkertijd de consument bewuster maken.

De keuze van score is van grote invloed op de snelheid en de richting van deze verandering! Daarom is het van essentieel belang het puntensysteem te kiezen dat de beste impuls geeft.

Zijn de supermarkten klaar voor deze nieuwe uitdagingen? Om daarachter te komen neemt Canopea deel aan Superlijst, waarvan de resultaten aan het eind van het jaar bekend zullen zijn.


Het Belgische Superlijst-onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van EU LIFE, Rikolto, Test Aankoop en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Super-Liste est rendu possible grâce au soutien financier d' EU LIFE, Rikolto, Test Achats etDGD.

Logo's financiers